Akty notarialne

Dane kontaktowe:

KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ JOANNA SUŁOWICZ

ul. Piwna 12, 50-353 Wrocław
NIP: 8992512083
REGON: 365657987

Kontakt:

Tel/Fax: 71 326 38 40
Tel kom.: 511 164 765
Tel kom.: 511 164 745

Godziny otwarcia kancelarii:

poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

Akty notarialne

Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron.

 

Akt notarialny (np. umowa sprzedaży nieruchomości, umowa darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, protokół otwarcia strony internetowej) jest sporządzany przez notariusza w języku polskim i zawiera: datę i miejsce zawarcia, dane notariusza, dane stron aktu, oświadczenie woli stron, opis stanu prawnego, stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany, podpisy biorących udział w akcie oraz podpis notariusza.

 

Oryginał aktu notarialnego pozostaje w kancelarii, natomiast strony oraz inne osoby uprawnione otrzymują wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis jest identycznym powtórzeniem oryginału. Wypis podpisuje notariusz i opatruje pieczęcią oraz parafuje na złączach.

Secured By miniOrange