Opłaty i płatności

Dane kontaktowe:

KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ JOANNA SUŁOWICZ

ul. Piwna 12, 50-353 Wrocław
NIP: 8992512083
REGON: 365657987

Kontakt:

Tel/Fax: 71 326 38 40
Tel kom.: 511 164 765
Tel kom.: 511 164 745

Godziny otwarcia kancelarii:

poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

Taksa notarialna

Wynagrodzenie notariusza określane jest na podstawie umowy pomiędzy stronami czynności a notariuszem, jednak w kwocie nie wyższej niż maksymalne wynagrodzenie uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

 

Wynagrodzenie notariusza jest kwotą netto do której należy doliczyć podatek VAT w stawce 23 % zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Wynagrodzenie notariusza wraz z podatkiem VAT może zostać uiszczone w gotówce, przelewem lub kartą płatniczą.

Podatki

Notariusz jest płatnikiem:

1. podatku od czynności cywilnoprawnych uregulowanego ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych;
2. podatku od spadków i darowizn uregulowanego ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,

których wysokość, okoliczność czy podatek wystąpi lub czy przysługiwać będzie zwolnienie z jego zapłaty, zależne będą od charakteru czynności.

 

Notariusz jest zobowiązany uzależnić dokonanie czynności od uprzedniej zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Podatki mogą zostać wpłacone przed zawarciem czynności na rachunek bankowy kancelarii w terminie umożliwiającym stwierdzenie jego zapłaty lub gotówką w kasie kancelarii. W przypadku zapłaty podatków kartą może być doliczana opłata prowizyjna naliczana przez operatora – płatna gotówką. W przypadku chęci dokonywania płatności podatków kartą prosimy o wcześniejszy kontakt w tej sprawie.

Opłata sądowa

W związku z dokonywanymi czynnościami, na podstawie których składany jest wniosek o wpis w księdze wieczystej, notariusz pobiera opłatę sądową uregulowaną ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jej wysokość uzależniona jest od rodzaju i ilości wpisów.

 

Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

 

Opłata sądowa może zostać wpłacona przed zawarciem czynności na rachunek bankowy kancelarii w terminie umożliwiającym stwierdzenie jej zapłaty lub gotówką w kasie kancelarii. W przypadku zapłaty opłaty sądowej kartą może być doliczana opłata prowizyjna naliczana przez operatora – płatna gotówką. W przypadku chęci dokonywania płatności opłaty sądowej kartą prosimy o wcześniejszy kontakt w tej sprawie.

Secured By miniOrange