Akty poświadczenia dziedziczenia

Dane kontaktowe:

KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ JOANNA SUŁOWICZ

ul. Piwna 12, 50-353 Wrocław
NIP: 8992512083
REGON: 365657987

Kontakt:

Tel/Fax: 71 326 38 40
Tel kom.: 511 164 765
Tel kom.: 511 164 745

Godziny otwarcia kancelarii:

poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

Akty poświadczenia dziedziczenia

Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych.

 

Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób zainteresowanych.

 

Przystępując do spisania protokołu dziedziczenia notariusz poucza osoby biorące udział w spisywaniu protokołu o obowiązku ujawnienia wszelkich okoliczności objętych treścią protokołu oraz o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

 

Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia dokonuje jego wpisu do Rejestru Spadkowego.

 

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Oryginał aktu poświadczenia dziedziczenia pozostaje w kancelarii, natomiast strony oraz inne osoby uprawnione otrzymują wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis jest identycznym powtórzeniem oryginału. Wypis podpisuje notariusz i opatruje pieczęcią oraz parafuje na złączach.

Secured By miniOrange