Poświadczenia

Dane kontaktowe:

KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ JOANNA SUŁOWICZ

ul. Piwna 12, 50-353 Wrocław
NIP: 8992512083
REGON: 365657987

Kontakt:

Tel/Fax: 71 326 38 40
Tel kom.: 511 164 765
Tel kom.: 511 164 745

Godziny otwarcia kancelarii:

poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

Poświadczenia

Notariusz poświadcza:

1. własnoręczność podpisu;

2. zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
3. datę okazania dokumentu;
4. pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

 

Jeżeli przy poświadczeniu zgodności odpisu, wyciągu lub kopii okazany dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia), notariusz stwierdza to w poświadczeniu

 

Notariusz poświadcza na okazanym mu dokumencie datę, a na żądanie stron także godzinę i minutę okazania tego dokumentu. W poświadczeniu notariusz wymienia imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby, która dokument okazała.

 

Pozostawanie przy życiu lub w określonym miejscu danej osoby poświadcza notariusz w razie stawiennictwa tej osoby w kancelarii notariusza albo w razie przekonania się o tym fakcie przez notariusza poza kancelarią. Notariusz w poświadczeniu ustala tożsamość tej osoby oraz określa dzień, godzinę i minutę stwierdzenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Secured By miniOrange